Historia operacji na akcjach

  • 25.09.2008 Spółka przystąpiła do Programu Wspierania Płynności
  • 22.04.2004 Akcje Indykpolu są notowane na rynku podstawowym w systemie notowań ciągłych
  • 18.04.2001 Akcje Indykpolu są notowane na rynku podstawowym w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określeniem kursu
  • 13.01.1997 Akcje Indykpolu są notowane na rynku podstawowym w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określeniem kursu
  • 14.02.1996 Uchwała Rady Giełdy o dopuszczeniu do obrotu akcji serii założycielskiej
  • 29.09.1995 Zgoda Komisji Papierów Wartościowych na wprowadzenie do publicznego obrotu 2 224 500 akcji serii AA (emisji założycielskiej)
  • 12.10.1994 Pierwsze notowanie akcji Indykpol S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  • 12.09.1994 Uchwała Rady GPW o dopuszczeniu akcji serii BB do notowań na rynku równoległym
  • 21.04.1994 Zgoda Komisji Papierów Wartościowych na wprowadzenie do publicznego obrotu 900 000 akcji serii BB