Historia operacji na akcjach

  • 25.09.2008 Spółka przystąpiła do Programu Wspierania Płynności
  • 22.04.2004 Akcje Indykpolu są notowane na rynku podstawowym w systemie notowań ciągłych
  • 18.04.2001 Akcje Indykpolu są notowane na rynku podstawowym w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określeniem kursu
  • 13.01.1997 Akcje Indykpolu są notowane na rynku podstawowym w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określeniem kursu
  • 14.02.1996 Uchwała Rady Giełdy o dopuszczeniu do obrotu akcji serii założycielskiej
  • 29.09.1995 Zgoda Komisji Papierów Wartościowych na wprowadzenie do publicznego obrotu 2 224 500 akcji serii AA (emisji założycielskiej)
  • 12.10.1994 Pierwsze notowanie akcji Indykpol S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  • 12.09.1994 Uchwała Rady GPW o dopuszczeniu akcji serii BB do notowań na rynku równoległym
  • 21.04.1994 Zgoda Komisji Papierów Wartościowych na wprowadzenie do publicznego obrotu 900 000 akcji serii BB

10.06.2019 Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki

10.06.2019 Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki

Pliki do pobrania

zaproszenie_indykpol_10_06.pdf
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
Pobierz plik

14.08.2019 Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki

14.08.2019  Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki

Pliki do pobrania

zaproszenie_do_skladania_ofert_sprzedazy_akcji_indykpol_14082019.pdf
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Indykpol SA
Pobierz plik

28.05.2020 r - Zgoda KNF na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym

Decyzją z dnia 28 maja 2020 r. KNF wyraziła zgodę na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.