Prospekt emisyjny i aneksy

Prospekt emisyjny ważny do 1994-06-30.doc (1.9 MB)

W 1994 roku Indykpol S.A. przeprowadziła publiczną ofertę  900.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 5,00 PLN za jedną akcję i po cenie emisyjnej 6,50 PLN za jedną akcję.  Uchwałą z dnia 14 lutego 1994 roku Akcjonariusze spółki podwyższyli kapitał...

Dodano: 07.06.2017
Pobierz plik

Prospekt emisyjny ważny do 1995-12-31.doc (2.2 MB)

Prospekt emisyjny dotyczący wprowadzenie do publicznego obrotu akcji serii AA.

Dodano: 07.06.2017
Pobierz plik