Dobre praktyki

Podstrony w tej kategorii:

Stosowanie dobrych praktyk

Dokumenty korporacyjne

Raporty analityków

„Dobre Praktyki” to zbiór rekomendacji i zasad postępowania odnoszących się  do organów spółek giełdowych i ich akcjonariuszy.

Indykpol jako spółka notowana na rynku podstawnym GPW jest zobowiązana zgodnie z Regulaminem Giełdy do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.