30.11.2020
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
30.09.2020
Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 roku
29.07.2020
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
30.06.2020
Jednostkowy raport roczny Spółki za 2019 rok
30.06.2020
Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok
16.01.2020
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
29.11.2019
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019
30.09.2019
Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 rok
25.09.2019
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 25.09.2019
28.08.2019
Data transakcji i rozliczenia transakcji
27.08.2019
Podjęcia przez Spółkę decyzji co do akceptacji ofert
23.08.2019
Zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży akcji
19.08.2019
Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji
14.08.2019
Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
04.07.2019
Data transakcji i rozliczenia transakcji
03.07.2019
Podjęcia przez Spółkę decyzji co do akceptacji ofert
01.07.2019
Zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży akcji
17.06.2019
Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji
10.06.2019
Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
30.05.2019
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019
28.05.2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2019
30.04.2019
Jednostkowy raport roczny spółki za 2018 rok
30.04.2019
Skonsolidowany raport roczny spółki za 2018 rok
29.11.2018
Skonslidowany raport kwartalny za III kw 2018 roku
09.11.2018
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Indykpol SA
28.09.2018
Śródroczny skonslidowany wraz ze skróconym półrocznym raport za 2018 rok
31.08.2018
Dzień wypłaty dywidendy
16.08.2018
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
30.05.2018
Skonsolidowany raport kwartalny za I kw 2018 roku
29.05.2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
27.04.2018
Jednostkowy raport roczny Spółki za 2017 rok
27.04.2018
Skonsolidowany raport roczny GK Indykpol za 2017 rok
01.02.2018
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
29.11.2017
Skonsolidowany raport kwartalny GK Indykpol za III kwartał 2017
29.09.2017
Skonsolidowany raport śródroczny za 2017 rok wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym
30.05.2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Indykpol SA
30.05.2017
Skonsolidowany raport kwartalny GK Indykpol za I kwartał 2017
28.04.2017
Skonsolidowany raport roczny GK Indykpol za 2016 rok
28.04.2017
Jednostkowy raport roczny Indykpol SA za 2016 rok
14.11.2016
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016
31.08.2016
Skonsolidowany raport śródroczny za 2016 rok wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym
29.08.2016
Dzień wypłaty dywidendy
16.08.2016
Dzień ustalenia prawa do wypłaty dywidendy
07.06.2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Indykpol SA
13.05.2016
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016
18.03.2016
Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok
18.03.2016
Jednostkowy raport roczny za 2015 rok
14.01.2016
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Indykpol SA
13.11.2015
Skonsolidowany raport kwartalny GK Indykpol za III kwartał 2015 roku
31.08.2015
Skonsolidowany raport śródroczny za 2015 rok wraz ze skróconym półrocznym raportem finansowym za 2015 rok
28.08.2015
Wypłata dywidendy
14.08.2015
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
26.05.2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Indykpol SA
15.05.2015
Skonsolidowany sprawozdanie finansowe GK Indykpol za I kwartał 2015 roku
20.03.2015
Skonsolidowany raport roczny GK Indykpol za 2014 rok
20.03.2015
Jednostkowy raport roczny Indykpol SA za 2014 rok
14.11.2014
Skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2014 roku
29.08.2014
Wypłata dywidendy
29.08.2014
Skonsolidowany raport śródroczny za 2014 rok wraz ze skróconym raportem finansowym
14.08.2014
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
27.05.2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Indykpol SA
15.05.2014
Skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2014 roku
21.03.2014
Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok GK Indykpol
21.03.2014
Jednostkowy raport roczny za 2013 rok Indykpol SA
14.11.2013
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013
30.08.2013
Skonsolidowany raport śródroczny za 2013 rok wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym
15.05.2013
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013
21.03.2013
Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok
21.03.2013
Jednostkowy raport roczny za 2012 rok
14.11.2012
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012
31.08.2012
Wypłata dywidendy
31.08.2012
Skonsolidowany raport śródroczny za 2012 rok wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym
16.08.2012
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
29.05.2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
15.05.2012
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012
20.03.2012
Jednostkowy raport roczny za 2011 rok
20.03.2012
Skonsolidowany raport roczny za 2011 rok
14.11.2011
Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2011
31.08.2011
Skonsolidowany raport śródroczny za 2011 rok wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym
30.08.2011
Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy Indykpol SA
07.06.2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Indykpol S.A.
22.05.2011
Dzień rejestracji akcjonariuszy na WZA Indykpol SA
16.05.2011
Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2011
21.03.2011
Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok
21.03.2011
Jednostkowy raport roczny za 2010 rok
12.11.2010
skonsolidowany raport kwartalny za 3 kw. 2010 r.
28.10.2010
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
12.10.2010
Dzień rejestracji akcjonariuszy na NWZ
31.08.2010
skonsolidowany raport za I półrocze 2010 r.
14.05.2010
skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2010 r.
30.04.2010
skonsolidowany raport roczny za 2009 rok
30.04.2010
jednostkowy raport roczny za 2009 rok
26.02.2010
skonsolidowany raport kwartalny za 4 kw. 2009 r
13.11.2009
skonsolidowany raport kwartalny za 3 kw. 2009 r.
31.08.2009
skonsolidowany raport za I półrocze 2009 r.
23.06.2009
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Indykpol SA
12.05.2009
skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2009 r.
30.04.2009
skonsolidowany raport roczny za 2008 rok
30.04.2009
jednostkowy raport roczny za 2008 rok
27.02.2009
skonsolidowany raport kwartalny za 4 kw. 2008 r